Brave Contexts

Czym jest sekcja Brave Contexts? Można ją potraktować jako wprowadzenie do poszczególnych elementów tegorocznego programu festiwalu. Cykl 8 spotkań wokół książek, które korespondują z wydarzeniami zaplanowanymi w 13. edycji Brave’a, został tak pomyślany, aby ukazać publiczności jak najszerszą perspektywę i odpowiedzieć przynajmniej na część pytań, przed którymi stoją widzowie.

W jaki sposób Konteksty korespondują z trzonem festiwalu? Zarówno tematycznie, geograficznie, jak i pod względem aktualnych, ważnych cywilizacyjnych problemów, które kryją się pod hasłem „Widzialni / Niewidzialni”. W tym sensie w niniejszej sekcji przenikają się rozmaite formy wykluczenia, niepełnosprawność, zmiany klimatyczne, obywatelskie nieposłuszeństwo, różne typy odmienności, sztuka w cieniu wojny lub nędzy i prześladowania polityczne w doświadczeniu twórczym. Każdy z tych problemów jest wyraźnie obecny w literaturze zaproponowanej w Kontekstach.
Ale związek 8 książkowych propozycji znajdujących się w niniejszej sekcji z trzonem Brave’a może być również nieoczywisty, a jego naturę poznamy dopiero podczas spotkań z zaproszonymi niezwykłymi autorami oraz tłumaczami. Co ma wspólnego debiutancka, głośna powieść Dygot Jakuba Małeckiego z Tanzanią albo Marcin Popkiewicz z mieszkańcami kolumbijskiej wioski Las Pavas? Jak aktualne może być dziś Moienzi Nzadi. U wrót Konga Tadeusza Dębickiego, opublikowane 90 lat temu? Na ile przełomowa dla disability studies w Polsce jest imponująca publikacja Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie? To tylko kilka z zagadnień, które tutaj się pojawią.


Warto również zwrócić uwagę na Konteksty ze względu na dobór nazwisk, tytułów i osobowości prowadzących zaplanowane spotkania – a także na żywy kontakt z literaturą. Przed każdym ze spotkań będą czytane fragmenty zaproponowanych książek. Ceniona aktorka teatralna, Ewa Skibińska, sprawi, że wsłuchamy się w Widzialność / Niewidzialność tegorocznej edycji Brave Festivalu o wiele uważniej.

Kuratorzy cylku Brave Contexts
Grzegorz Czekański i Karol Pęcherz