Brave Meetings

Podczas Brave Festival publiczność ma często jedyną okazję, aby zobaczyć spektakle i tradycje kultur, usłyszeć dzwięki i głosy z odległych krańców świata, którym w obliczu zmieniającego się świata grozi zniknięcie. Oprócz festiwalowych scen, miejscem kontaktu publiczności z artystami są Brave Meetings. Nasi goście to ludzie, których wiedza i doświadczenia są często diametralnie różne od naszych, europejskich wzorców. Potrafią imponować swoją pewnością i wewnętrznym spokojem, jakim emanują ludzie o głębokich korzeniach kulturowych.

Cykl kameralnych spotkań jest okazją, by dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, by wzajemnie się inspirować i uczyć, by wypowiedzieć głośno nurtujące nas pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Brave Meetings prowadzą dziennikarze i osoby bliżej związane z danym rejonem czy kulturą.

Na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp jest bezpłatny.