Brave Together

Twórczy projekt integracyjny

"Brave Together twórczy projekt integracyjny" to wielopoziomowy projekt rozpoczęty w 2016 roku i skierowany do różnych grup odbiorców, w tym grupy osób z niepełnosprawnościami, uczestników pełnosprawnych, terapeutów, organizatorów i prowadzących warsztaty, mający wpłynąć na ich wzajemną integrację poprzez działania artystyczne i ułatwić dostęp do kultury osobom z niepełnosprawnościami. Projekt przygotowany został w nawiązaniu do działalności Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła, w tym do spektakli Teatru Pieśń Kozła, festiwalu Brave Festival - Przeciw Wypędzeniom z Kultury oraz międzynarodowego projektu edukacyjnego Brave Kids.


Projekt "Brave Together" ma stanowić próbę realnej zmiany sytuacji wykluczenia osób niepełnosprawnych i zaangażować w całoroczne integracyjne i edukacyjne działania kulturalnotwórcze przy współdziałaniu z osobami pełnosprawnymi, aktywnymi na różnych płaszczyznach projektu, od uczestnictwa w warsztatach, do ich prowadzenia. Przygotowanie specjalnego programu warsztatów i spotkań da uczestnikom szansę na realne włączenie się w projekt w oparciu o własne doświadczenia i umiejętności.Fot. Jerzy Wypych


Podczas projektu uczestnicy warsztatów będą pracować w grupie złożonej z 20 osób, z czego 10 osób to osoby z niepełnosprawnościami, a 10 osób to osoby pełnosprawne. Wspólnie poznają narzędzia ekspresji artystycznej, spotkają się z inspirującymi gośćmi zaproszonymi na wydarzenia Stowarzyszenia, aby potem stworzyć swoje własne widowisko finałowe. "Brave Together twórczy projekt integracyjny" składa się z części integracyjnej, części warsztatowej prowadzonej przez ekspertów w konkretnych formach twórczości, części uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, wspólnego wyjazdu integracyjnego i w końcu części skupionej na własnej, kreatywnej twórczości uczestników projektu. Finałem projektu będzie publiczna prezentacja wyników pracy uczestników na jesieni 2018 roku oraz przygotowana później publikacja.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY! Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2018.

Więcej informacji: TUTAJ Fot. Jerzy Wypych


Zajęcia prowadzą: 
- Agata Obłąkowska-Woubishet, aktorka, reżyser, choreograf, zaangażowana w działania z integracyjnym Teatrem Arka,
- Mikołaj Woubishet, aktor i wykładowca w Studium Musicalowym Capitol, prowadzący liczne warsztaty teatralne,
- Paulina Anna Galanciak, fotografka, animatorka kultury,
- Maciej Bujko, fotograf, dyrektor festiwalu fotograficznego TIFF Festival. 


W projekt zaangażowani są również:
- Paulina Anna Galanciak - koordynatorka projektu,
- Ewa Budnik - asystentka koordynatora oraz wsparcie terapeutyczne,
- Jerzy Wypych - dokumentacja fotograficzna,
- Paweł Frenczak - dokumentacja video,
- Jerzy Mossakowski - grafika,
- Kamila Magnowska - księgowość.Fot. Paweł Frenczak


Zapraszamy do oglądania GALERII projektu z 2016 i 2017 roku.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.