Wolontariat

Fot. Tomasz Walków / www.wroclaw.pl

Jaka jest dusza Odważnego Wolontariusza? Pozytywnie nastawiona do życia, chętna do działania, pełna energii, darząca szczerą sympatią drugiego człowieka i gotowa poświęcić odrobinę wolnego czasu. To cechy, których często nie zauważamy na co dzień, a tkwią poniekąd w każdym z nas. Chęć podzielenia się ze światem swoimi umiejętnościami i udział w wolontariacie Brave Festivalu bez wątpienia jest przygodą życia!

Do tej pory współpracowało z nami ponad 800 wolontariuszy. To w ogromnej mierze dzięki nim Brave zyskał swój wyjątkowy charakter. Pomoc przydaje się na wielu festiwalowych frontach: w centrum festiwalowym, klubie, kinie, biurze, przy obsłudze technicznej, logistycznej, promocji, a także przy opiece nad gośćmi festiwalowymi. W tegorocznym programie pojawią się koncerty, spektakle, dyskusje, spotkania z artystami, warsztaty i wystawy, a także pokazy filmowe.

Ideą Brave Festivalu jest prezentowanie kultur i tradycji z całego świata, które pomimo swego unikatowego charakteru i wysokiej wartości artystycznej wciąż pozostają nieznane szerokiej publiczności. Osoby, które angażują się w wolontariat, wspierają tę ideę i pragną „zainwestować” cząstkę siebie w procesie jej szerzenia. Powodów, z jakich budzą w sobie taką potrzebę, może być wiele. Poczucie przynależności do grupy ludzi czynu, wewnętrzna satysfakcja, chęć niesienia pomocy, nowe doświadczenia i umiejętności, które można wykorzystać w rozwoju zawodowym. W zamian za zaangażowanie i pracę wolontariusze zyskują możliwość udziału w szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje, uczestniczą w wydarzeniach, a także mają bezpośredni kontakt z artystami. Efekty ich zaangażowania i pracy są widoczne każdego dnia. To niesamowicie budujące, ponieważ energia, którą zainwestuje się w działanie, wraca z podwójną siłą. Zyskuje się wówczas coś więcej. Coś, co nie ma formy fizycznej, ale będzie towarzyszyć już zawsze. Wewnętrzne poczucie spełnienia i świadomość, że można mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Tegoroczna edycja „Widzialni / Niewidzialni” prezentuje artystów, którzy wykorzystują sztukę jako narzędzie do inicjowania istotnych społecznie zmian. Osoby te, choć odgrywają znaczącą rolę w swoich społecznościach, nie mogą liczyć na szerokie uznanie i wsparcie, pozostają często niewidoczne dla reszty świata. Wolontariusze, którzy angażują się w pracę przy festiwalu, są bardzo blisko tytułowych „Widzialnych / Niewidzialnych” bohaterów tegorocznej edycji. Pozornie niewidoczni, ze swoją dobrą energią i zapałem do pracy współtworzą festiwal i w znaczny sposób mają wpływ na jego ostateczny kształt.
 

 

REKRUTACJA DO WOLONTARIATU BRAVE FESTIVAL 2018 JEST ZAMKNIĘTA! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZGLOSZENIA!


1. Jak można zostać wolontariuszem Brave Festival?

Aby zgłosić się do wolontariatu przy BF należy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz zarejestrować się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Kolejnym krokiem jest odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy rekrutacyjnej. Informacja o zaproszeniu na rozmowę wysłana zostanie drogą mailową. Rozmowy rozpoczną się w maju. 

  2. Na czym polega praca Wolontariusza podczas XIII edycji Brave Festival?

Zadania wolontariuszy podczas Brave Festival są zróżnicowane. Każdemu z wolontariuszy na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń i w porozumieniu z koordynatorem zostają przydzielone konkretne zadania w jednym z poniższych działów, stanowiących Strukturę Wolontariatu:

· wewnętrzne biuro festiwalowe

· centrum festiwalowe

· klub festiwalowy

· obsługa techniczna festiwalu

· obsługa widowni

· logistyka

· opieka nad artystami

· inne prace organizacyjne

Wolontariusz będzie pracował według ustalonego harmonogramu, pod kierunkiem koordynatora. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w odrębnym porozumieniu, zawartym między wolontariuszem a Stowarzyszeniem oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkań z koordynatorami poszczególnych działów.

3. Kiedy rozpoczyna się i kończy praca Wolontariusza?

Okres pracy wolontariusza zależy od działu, w którym dany wolontariusz będzie pracował. Tegoroczna XIII edycja Brave Festival odbędzie się w terminie 13-22.07.2018 i właśnie na ten czas przypada większość działań wolontariuszy, jednak część z nich rozpocznie swoje działania na tydzień lub kilka tygodni przed festiwalem.

4. Czego oczekujemy od Wolontariuszy?

Podczas festiwalu korzystamy z pomocy ponad setki wolontariuszy i praca z każdego z nich jest bardzo ważna i cenna. Od wolontariuszy oczekujemy przede wszystkim zaangażowania oraz odpowiedzialnego podejścia do przyjętych na siebie obowiązków. Energia w działaniu będzie niewątpliwym atutem.

5. Jakie korzyści płyną z udziału w wolontariacie Brave?

Udział w wolontariacie Brave daje nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu, ale i zdobycia umiejętności i doświadczeń związanych z jego organizacją i przebiegiem. Wszystkim chętnym wystawiamy oficjalne zaświadczenie potwierdzające odbyty wolontariat. Wolontariusz otrzymuje również identyfikator, uprawniający go do wstępu na wydarzenia objęte programem festiwalu. Uczestnictwo w tych wydarzeniach, odbywa się w czasie wolnym od powierzonych mu obowiązków i na określonych zasadach.

6. Co dodatkowo zapewnia organizator?

Organizator zapewnia ubezpieczenie NW oraz szkolenia przed rozpoczęciem festiwalu. Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.

Zgłoś się i dołącz do ekipy Brave Festival!

Regulamin wolontariatu

Kontakt